ASBPE jest złożone z grup narodowych (obecnie głównie we Francji, Niemczech i Włoszech). W zależności od potrzeb każdego kraju grupy narodowe organizują:

  • dni studium i skupienia, skoncentrowane wokół różnych tematów,
  • spotkania mające na celu zapoznanie się z różnymi wspólnotami monastycznymi,
  • wspólny kongres międzynarodowy w którymś z krajów europejskich, poświęcony refleksji nad tematem wybranym przez zarząd, w powiązaniu z nauczaniem papieskim.