Stowarzyszenie Św. Benedykta Patrona Europy (ASBPE) zostało założone w roku 1967 oraz uznane kanonicznie jako prywatne międzynarodowe stowarzyszenie wiernych w roku 1988.

Jego członkowie „poświęcają się lekturze Pisma Świętego w celu ukształtowania swego życia i modlitwy zgodnie z nauką Ewangelii; w ten sposób stają się świadkami Chrystusa”.

W Regule benedyktyńskiej rozpoznają „doskonale zharmonizowany układ życia wspólnego, w porządku zarówno duchowym, jak i doczesnym, zdolny kierować ludzi do Boga i uzyskiwać pokój wewnątrz społeczności. Z tej racji Kościół uznaje Regułę za wzór dla społeczności ludzkiej”.